Luxe box E

Luxe box E

Mango Sake, Shichimi Sake, Dragon Roll, Sashimi Sake, Carpaccio Roll, Shichimi Maguro, Green Passion Roll, Sashimi Maguro, Sake Mayo Aburi Nigiri, Maguro Yaki Nigiri en Gyu Yaki Nigiri (56 stuks + sashimi)

62.50